Map of China Hubei Hunan Shanxi Jiangxi Henan

Note:
Provinces covered by WHETO are Hubei, Hunan, Shanxi, Jiangxi and Henan.